Vad är egentligen en motorcykel och hur körs de?

Enligt 1 § i lagen om vägtrafikdefinitioner är en motorcykel ett motordrivet fordon som har två hjul. De kan också ha tre symmetriskt utsatta hjul. Fordonet ska vara byggt för att klara en hastighet som är över 45 kilometer i timmen och det ska också drivas av en förbränningsmotor med en slagvolym på minst 50 kubikcentimeter. En motorcykel är också ett motorfordon som har fyra hjul så länge dess massa utan last högst uppgår till 400 kilo, alternativt 550 kilo om fordonet ska användas för gods. Nettomotoreffekten måste vara mindre än 15 kilowatt, men inte i mopedformat. När det gäller en eldriven motorcykel ska dock batterierna i denna inte räknas in i motorcykelns massa. Förutom detta delar man in motorcyklarna i olika typer och beroende på vilken typ man har behövs också olika typer av körkort.

När man ska klassa en motorcykel finns i Sverige tre olika klasser, dessa är lätt, mellantung och tung motorcykel. Den lätta motorcykelns motor har en maximal slagvolym på max 125 kubikcentimeter och effekten är max 11 kW, vilket ungefär motsvarar 14,9 hk. Förhållandet mellan motorcykelns effekt och vikt får inte heller vara högre än 0,10kW/kg. När det gäller de mellantunga varianterna får motoreffekten inte vara högre än 35 kW och dessutom får cykelns förhållande mellan vikt och effekt inte vara högre än 0,20kW/kg. Dessutom får motorcykelns originaleffekt inte vara högre än 70 kW. De tunga motorcyklarna har ingen maxgräns gällande motoreffekten och inte heller när det gäller förhållandet mellan effektivitet och vikt.

När man ska köra motorcykel krävs det i de allra flesta fall att man har körkort för motorcykel. Man kan inte köra på samma körkort som vanlig bilkörning. Det finns dock vissa undantag. När det gäller trehjuliga motorcyklar som trikes eller fyrhjulingar kan dessa allt som oftast köras på ett vanligt B-körkort. Om man har en motorcykel med sidovagn kan den ha både tre och fyra hjul, men detta ekipage kan inte köras på ett B-körkort eftersom sidovagnen lätt kan tas bort.

När man kör motorcykel är det viktigt att man tänker på att man som förare är betydligt sämre skyddad än man är i en bil. Det gäller därför att verkligen se till att man har rätt skyddsutrustning på sig. Att köra motorcykel är generellt sett relativt enkelt om man bara har fått rätt träning från början. Det kan vara lite svårt att hålla balansen men detta är vanligen bara i början. När man har fått upp lite fart blir det lite lättare att hålla balansen och då blir det också genast lättare och roligare att köra. Det kan också hjälpa att prova en annan typ av motorcykel eftersom vissa är mer lättkörda än andra.

steady-blogging