Stopp under färden

När man åker motorcykel kan man ibland råka ut för olika typer av problem. Det kan vara ett tekniskt problem, en punktering eller kanske ett bensinstopp. Detta sker både med bilar och motorcyklar och ibland betyder det att man måste stanna mitt i vägen eller på vägrenen. Dessvärre betyder dessa stopp ofta att olycksrisken ökar. Medtrafikanter räknar inte med att fordon ska stå stilla och då kan olyckor lätt ske. Ofta blir motorcyklister rådda att inte vara kvar vid motorcykeln. Det är ofta smartare att lämna vägen, speciellt om man får stopp på en motorväg eller en 2+1-väg. Enligt Trafikverket dödas allra flest personer på mötesfria vägar varje år i samband med just stillastående fordon. Även om motorcykeln blir påkörd och går sönder kan man ersätta den. Kanske behöver man ta ett lån via freedomfinance.se eller liknande, men man har i alla fall livet i behåll.

Om man befinner sig på en väg där fotgängare överlag inte får vara ökar risken för olyckor ytterligare. Det finns en enorm skillnad mellan ett fordon som står stilla jämfört med ett som kör 100 kilometer i timmen. De andra trafikanterna vet inte om att ett fordon ska stå stilla och dessutom är vägrenen ibland inte tillräckligt stor för att ett stillastående fordon ska få plats. Så sent som i maj år 2018 blev denna fråga aktualiserad. Detta sedan två motorcyklister stannat på grund av ett tekniskt fel och sedan blivit påkörda av en lastbil.

Mellan år 2008-2013 har så många som 26 personer fått sätta livet till på mitt-separerade vägar i samband med att stopp skett. Det handlar både om 2+1-vägar och om motorvägar. När man får stopp på en väg gäller det att tänka på sin egen säkerhet och inte på sin motorcykel. Det löser inte problemet att sitta kvar på cykeln. Det är ofta bättre att gå över ett eventuellt räcke, och sedan kalla på en bärgare som kan hjälpa till.

Vad gör lagen gällande?

Det finns faktiskt en lag som påtalat vad som gäller för ett fordon som av någon anledning blir stående på vägen. Egentligen talar den dock inte om vad de personer som färdas i eller på fordonet ska göra om det är så att man blir stående längs en väg. Om motorcykeln stannar på grund av ett tekniskt fel eller liknande är det stor chans eller risk att den inte har en varningstriangel. Det går därför inte att varna de andra trafikanterna för att det längre fram står ett fordon stående. Detta är ett krav för andra fordon, men inte för motorcyklar.

Lagen säger dock att om ett fordon får ett tekniskt fel, stannar av en olyckshändelse eller liknande måste föraren se till att fordonet blir flyttat till en bra plats så snart som möjligt.

steady-blogging