Komplettering och CE-märkning

Att komplettera sin skyddsutrustning

I många fall kan skyddskläder helt sakna olika typer av ryggskydd. Dessa skydd är dock både bra och billiga sätt att minimera ryggskador om en olycka skulle råka ske. Det rekommenderas ofta att man som förare kompletterar sina skyddskläder med ett extra ryggskydd för att man ska få än större personlig säkerhet. Skydden finns i flera olika varianter, och några av dem kan sättas fast i jackan, medan andra sitter mot kroppen. Skydden som sätts i jackan kan ofta ge lite sämre skydd eftersom att de ofta är kortare. När skyddet sitter direkt på kroppen ger det överlag betydligt bättre skydd vid en olycka. Det är dock viktigt att man ser till att skyddet sitter bra och att det är CE-märkt. Skydden kostar ungefär 700 kronor och vidare uppåt.

Viktigt med rätt märkning

När man köper utrustning som ska skydda vid körning av motorcykel måste denna vara certifierad och också CE-märkt. Detta gäller både jackor, byxor, stövlar, ryggskydd och handskar. Som privatperson måste kläderna inte uppfylla det så kallade PPE-direktivet vilket kräver att hela utrustningen märkts med CE men alla skydd ska vara märkta med symbolen och dessutom ska användarinformation på svenska bifogas. Det ska bland annat framgå vem och var CE-märkningen är utfärdad, samt när. Dessutom ska skyddstypen anges och det namn som anges för aktuell Europastandard ska också finnas med. Om inte dessa saker finns det risk att skyddet är falskt märkt, vilket tyvärr förekommer ganska ofta.

När det gäller skydd finns det flera olika standarder som ska uppfyllas. Det ena handlar om att utrustningen ska skydda från olika mekaniska stötar. Denna märkning ska finnas på alla skydd som täcker armbågar, axlar, knän och höfter. Det finns också en annan märkning och standard som ska gälla för alla ryggskydd. Detta skydd ger mjukdelar och ryggrad skydd mot olika slag och stötar. Alla tester dessa utsätts för simulerar fall mot gatsten samt hårda kanter. Ryggen ska skyddas till en viss del och passformen måste vara bra för att standarden ska uppfyllas. Dessa skydd kan få en lägre eller högre skyddsnivå.

När det gäller yrkesverksamma motorcykelförare ska också handskarna uppfylla vissa standarder. För att dessa ska uppfyllas måste handskarna skydda händerna, fingrarna samt handlederna från nötning och slag. Detta utan att kontroll över reglage samt rörlighet i handen minskas. Vid testerna sätts ofta mycket stor vikt vid de olika materialens kvalitet eftersom de måste tåla mycket men trots allt vara mycket flexibla och följsamma. Även när det gäller yrkesverksamma förares hela plagg som overaller, byxor och jackor gäller olika standarder. Här testas både slitning, nötning och drag för att både material och sömmar ska kunna kontrolleras på ett bra sätt. Resultaten här anger skyddsgraden.

steady-blogging