Den viktiga skyddsutrustningen

När man åker motorcykel använder man vanligen speciella kläder som både skyddar mot väder och vind och som dessutom agerar som ett mekaniskt skydd om

Skydd bör vara självklart

När man åker motorcykel finns det faktiskt ingen lag som kräver att en åkare ska bära skyddskläder under turen. För erfarna åkare är dock ofta skydden

Speedway

I Europa står Speedway för en motorsport och man tävlar där med speciella motorcyklar. Tävlingen sker på en rundbana som är doserad eller odoserad. Va

Motocross

Motocross, eller MX som den förkortas, är en typ av motorsport. I denna kör förarna sina motorcyklar på en jordbana. Underlaget är ofta kuperat och fö

Custom, eller så kallade glidare

De allra flesta tycker att motorcyklar av custommodell, glidare, kommer från Harley-Davidson och att de också liknar dessa cyklar. Under de senaste år